Ai đang làm gì?

Đề số 19: Luyện thi Ngữ Pháp N3 Duration: 30 munites (38 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  38
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

つぎの文の * 入る最もよいものを、A..B.C.Dから一つえらびなさい。
Luyện thi năng lực Nhật NgữPage 1 of 0 >
 Go To 
 
29 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)