Ai đang làm gì?

Bài 45: Chúc mừng sinh nhật! Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Hôm nay là sinh nhật chị Anna. Bạn bè tổ chức mừng sinh nhật chị tại một nhà hàng.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)