Ai đang làm gì?

Bài 32: Em thích đệm futon hơn. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna sẽ ngủ lại nhà bà của chị Sakura. Đây là lần đầu tiên chị Anna nằm ngủ trên đệm futon, một loại đệm của Nhật Bản.
 Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)