Ai đang làm gì?

Bài 24: Các em đừng sử dụng từ điển. Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Chị Anna đang trong lớp học tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki. Giáo sư giải thích về bài kiểm tra vào tuần tới.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)