Luyện thi tiếng Nhật miễn phí|Luyện thi tiếng Nhật miễn phí

Ai đang làm gì?

Bài 17: Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? Duration: 0 munites (0 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Tại hiệu sách, chị Anna tìm thấy rất nhiều cuốn truyện tranh trông có vẻ hay. Chị không quyết định được là nên mua cuốn nào.


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)