Chuyenngoaingu.com|game2.0

, , : move

: rotate

Space: drop down

Enter: start/pause/continue game

Escape: cancel game

F1: show/hide help


Luyện thi TOEIC online, Luyện thi tiếng Nhật online. Đề thi thử TOEIC fulltest, đề thi tiếng Nhật (JLPT) full N1, N2, N3, N4, N5 các năm. Có đầy đủ đáp án và giải thích. Học hứng thú, hiểu bài nhanh.


Press F1 or click on this text or ✗ to close help window…

 

Press Enter toScore:

Rows:


Paused