Trợ từ tiếng Nhật, thật đơn giản?! Phần 3: の NO, で DE, に NI

Trợ từ tiếng Nhật, thật đơn giản?! Phần 3: の NO, で DE, に NI

Phần 1: WA và GA Phần 2: Dùng WA và GA để nhấn mạnh đối tượng Phần 3: の NO, で DE, に NI Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO


Trợ từ tiếng Nhật, thật đơn giản?! Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO

Trợ từ tiếng Nhật, thật đơn giản?! Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO

Phần 1: WA và GA Phần 2: Dùng WA và GA để nhấn mạnh đối tượng Phần 3: の NO, で DE, に NI Phần 4: へ HE (ê), から KARA, を WO (ô), と TO


Mẫu câu cho ngữ pháp N5

Mẫu câu cho ngữ pháp N5

Xem thêm: Mẫu câu cho ngữ pháp N4


Mẫu câu cho ngữ pháp N4

Mẫu câu cho ngữ pháp N4

Xem thêm: Mẫu câu cho ngữ pháp N5


Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2, N3 - Phần 1 あ--お

Ngữ pháp kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Mới JLPT N2, N3 - Phần 1 あ--お

Các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật cho kỳ thi N2 và N3. Các bạn nên nắm rõ các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật của phần này vì đây là những mẫu ngữ pháp rất bổ ích cho việc học tiếng Nhật.   Phần 1 (あ~お)  |  Phần 2 (か~こ)  |  Phần 3 (さ~そ)  |  Phần 4 (た~と)  |  Phần 5 (な~の)  |  Phần 6 (は~ほ) |  Phần 7 (ま~も)  |  Phần 8 (や~よ, わ~ん) 


  • Trang chủ
  • Luyện thi năng lực tiếng Nhật trực tuyến