Học cách viết chữ cái trong tiếng Nhật
Cách viết chữ tuân thủ quy tắc:
  1. Ngang -> Sổ
  2. Trái -> Phải
  3. Trên -> Dưới
  4. Trong -> Ngoài
  5. Phiệt (nét tay phải kéo về tay trái) -> Mác (nét tay trái kéo về tay phải)

Học cách viết 3 hàng あ、か、さ. 

 

HỌC BA HÀNG た、な、は.

 

Học cách viết 3 hàng ま、や、ら、わ.

 

Học viết 5 hàng đầu bảng chữ Katakana - hàng ア、カ、サ、タ、ナ.

 

Học cách viết hàng ハ、マ、ヤ、ラ、ワ.

 


     
Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To