Ai đang làm gì?

Khóa luyện thi TOEIC sơ cấp online này dành cho các bạn mức điểm mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu luyện thi TOEIC hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".

Tổng hợp nhiều kiểu câu hỏi

Nhóm bài Tin tức

Nhóm bài Thông báo trong kinh doanh

Nhóm bài Thông báo được ghi âm

Nhóm bài Quảng cáo

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập