Hỗ trợ trực tuyến

  Luyện thi TOEIC Level 2 -Trung cấp (550-750) > Incomplete Sentences >

Khóa luyện thi TOEIC online này dành cho các học viên đã hoàn thành khóa Sơ cấp, giúp học viên đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh, đảm bảo khi thi TOEIC đạt khoảng 550-700 điểm.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".

Nhóm bài Khác
1. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Giới từ 2. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-5
3. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-6 4. NEW TOEIC TEST - TEXT COMPLETION 4
5. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-7 6. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-8
7. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-9 8. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-10
9. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-11 10. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-12
11. NEW TOEIC TEST - Practice part V-13 12. NEW TOEIC TEST - Practice part V-14
13. Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 36 14. Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 37
15. Ôn tập Part 5 - Bài số 1 16. Ôn tập Part 5 - Bài số 2
17. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 1 18. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 2
19. Incomplete Sentences _ New TOEIC 20. Ôn tập Part 5 - Bài số 3
21. Ôn tập Part 5 - Bài số 4 22. Ôn tập Part 5 - Bài số 5
23. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 3 24. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 15
25. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 16 26. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 17
27. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 18 28. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 19
29. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 20 30. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 21
31. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 22 32. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 23
33. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 24 34. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 25
35. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 26 36. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 27
37. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 28 38. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 29
39. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 30 40. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 32
41. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 33 42. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 34
43. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 35 44. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 36
45. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 38 46. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 39
47. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 40 48. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 41
49. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 42 50. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 43
51. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 44 52. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 45
53. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 46 54. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 47
55. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 48 56. NEW TOEIC TEST - Practice part V-15
57. NEW TOEIC TEST - Practice part V-16 58. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-17
59. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 49 60. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-18
61. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-19 62. NEW TOEIC TEST - Practice Part V-20
63. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4 64. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 50
65. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 51 66. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 52
67. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 53 68. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 54
69. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 55 70. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 56
71. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 57 72. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 58
73. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 59 74. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 60
75. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 61 76. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 62
77. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 63 78. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 64
79. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4 80. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 5
81. Part 5 - Incomplete sentences - practice test 6 82. Part 5 -Incomplete sentences - practice test 7
83. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 8 84. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 9
85. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 10 86. Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 11
87. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 65 88. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 66
89. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 67 90. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 68
91. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 69 92. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 70
93. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 71 94. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 72
95. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 73 96. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 74
97. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 75 98. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 76
99. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 77 100. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 78
101. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 79 102. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 80
103. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 81 104. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 82
105. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 83 106. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 84
107. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 85 108. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 86
109. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 87 110. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 88
111. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 89 112. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 90
113. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 91 114. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 92
115. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 93 116. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 94
117. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 95 118. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 96
119. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 97 120. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 98
121. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 99 122. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 100
123. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 1 124. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 2
125. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 3 126. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 4
127. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 5 128. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 6
129. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 7 130. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 8
131. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 9 132. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 10
133. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 11 134. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 12
135. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 13 136. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 14
137. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 15 138. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 16
139. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 17 140. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 18
141. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 19 142. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 20
143. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 21 144. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 22
145. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 23 146. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 24
147. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 25 148. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 26
149. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 27 150. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 28
151. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 29 152. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 30
153. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 31 154. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 32
155. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 33 156. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 34
157. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 35 158. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 36
159. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 37 160. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 38
161. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 39 162. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 40
163. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 41 164. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 42
165. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 43 166. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 44
167. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 45 168. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 46
169. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 47 170. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 48
171. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 49 172. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 50
173. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 51 174. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 52
175. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 53 176. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 54
177. Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 55 178. Other Possible Questions - Part 5
179. Review - Part 5 180. PROBLEMS WITH VERB _Những vấn đề về động từ
181. PROBLEMS WITH VERB _pack 2 182. PROBLEMS WITH NOUNS
183. PROBLEM WITH PRONOUNS 184. NOUN-COMPOUND NOUNS
185. Luyện tập Part 5 - Bài 1 186. Luyện tập Part 5 - Bài 2
187. Luyện tập Part 5 - Bài 3 188. Luyện tập Part 5 - Bài 4
189. Luyện tập Part 5 - Bài 5 190. Luyện tập Part 5 - Bài 6
191. Luyện tập Part 5 - Bài 7 192. Luyện tập Part 5 - Bài 9
193. Luyện tập Part 5 - Bài 10 194. Luyện tập Part 5 - Bài 11
Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập
1. Incomplete Sentences - Bài 1
2. Incomplete Sentences - Bài 2 3. Incomplete Sentences - Bài 3
4. Incomplete Sentences - Bài 4 5. Incomplete Sentences - Bài 5
6. Incomplete Sentences - Bài 6 7. Incomplete Sentences - Bài 7
8. Incomplete Sentences - Bài 8 9. Incomplete Sentences - Bài 9
10. Incomplete Sentences - Bài 10 11. Part 5 - Ôn tập chiến lược (Trung cấp)
12. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 1 13. Khoa Trung cap - Tang cuong luyen thi Part 5 - Bai so 2
14. Khoa Trung cap - Tang cuong luyen thi Part 5 - Bai so 3 15. Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 4
16. Luyện tập chung - 1 17. Luyện tập chung - 2
18. Luyện tập chung - 3 19. Luyện tập chung - 4
20. Ôn tập ngữ pháp - 1 21. Ôn tập ngữ pháp - 2
22. Ôn tập ngữ pháp - 3 23. Ôn tập ngữ pháp - 4
24. Ôn tập ngữ pháp - 5 25. Ôn tập ngữ pháp - 6
26. Ôn tập ngữ pháp - 7 27. REVIEW TEST PART 5
28. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (1) 29. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (2)
30. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (3) 31. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (4)
32. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (5) 33. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (6)
34. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (7) 35. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (8)
36. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (9)
Nhóm bài Thì của động từ
1. Thì của động từ - 1 2. Thì của động từ - 2
Nhóm bài Từ loại và cách dùng từ
1. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Danh từ 2. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Động từ
3. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Tính từ 4. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Trạng từ
5. Part 5 - Luyện tập - WORD CHOICE: Liên từ 6. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Danh từ
7. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Động từ 8. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Tính từ
9. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Trạng từ 10. Part 5 - Luyện tập - WORD FORM: Đại từ
11. Luyện tập với Từ cùng họ 12. Luyện tập với Từ cùng họ - 2
13. Luyện tập với Từ cùng họ - 3 14. Luyện tập với Từ cùng họ - 4
15. Luyện tập với Từ cùng họ - 5

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]