Ai đang làm gì?

WHEN: Luyện tập 3 Duration: 0 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Nghe những câu hỏi, theo sau bởi 3 lời đáp. Câu hỏi và lời đáp sẽ không được viết ra cho bạn. Bạn phải nghe cẩn thận để hiểu người nói nói gì, sau đó hãy chọn lời đáp đúng cho mỗi câu hỏi.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)