Ai đang làm gì?

Tìm câu trả lời gián tiếp - 2 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bài tập được thiết kế giống như phần thi Part 3 trong đề thi TOEIC thật. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đạt, thì đừng xem đáp án ngay, mà làm đi làm lại cho tới khi đúng 80% thì thôi. Hãy sử dụng những chiến lược bạn đã học qua bài giảng.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)