Ai đang làm gì?

Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1 Duration: 75 munites (91 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  91
Số trang(bài tập):  19
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đây là bài luyện tập phần Đọc Hiểu, được thiết kế giống như phần thi đọc của đề thi TOEIC mới. Bài luyện tập gồm 100 câu hỏi (tương đương 50% một đề thi thật), kiểm tra từ Part 5 tới Part 7. Các bạn hãy vận dụng các chiến lược đã học để làm bài tốt.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)