Ai đang làm gì?

Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 9 Duration: 30 munites (24 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  24
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Read the texts on the following pages. You will find a word or phrase missing in some of the sentences. Below each of the sentences, four answer choices are given. Select the most appropriate answer to complete the text.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)