Ai đang làm gì?

Tăng cường luyện tập Part 6 - Bài 2 Duration: 0 munites (24 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  24
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Hãy vận dụng những chiến lược bạn đã học qua các bài giảng để làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Chú ý, thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi không nên quá 45 giây (tính trung bình).

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)