Recorded Messages

Ai đang làm gì?

Recorded Messages Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Nghe bài nói ngắn rồi chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi. Bạn sẽ nghe thấy một số tin nhắn ghi âm.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)