Part 7 - Luyện tập chiến lược - Bài 1

Ai đang làm gì?

Part 7 - Luyện tập chiến lược - Bài 1 Duration: 22 munites (25 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  25
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc những cặp đoạn văn sau sau. Sử dụng những chiến lược trong bài giảng để trả lời câu hỏi. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đạt thì đừng xem đáp án ngay, mà làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì thôi. Thời gian: 22 phút.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)