Ai đang làm gì?

Part 6 - Luyện tập - Quan hệ giữa các thành phần câu Duration: 10 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chọn từ/cụm từ đúng để điền vào chỗ trống.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)