Ai đang làm gì?

Part 5 - New Toeic Test 01 Duration: 28 munites (40 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  40
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
This part of the test consists of incomplete sentences. Four words or phrases, marked (A), (B), (C), or (D), are given beneath each sentence. You are to choose the one word or phrase that best completes the sentence.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)