Ai đang làm gì?

Part 4: Talks - Recorded Announcements Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Directions: You will hear ten advertisements. They will not be repeated. Below you will read three questions about each advertisement. After you listen to the advertisement, answer the questions.Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)