Ai đang làm gì?

Part 3 - Conversations: Tại sao? Duration: 0 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  15
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Nghe các đoạn hội thoại qua audio rồi đánh dấu vào câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Cố gắng xác định xem lý do của những sự việc nêu trong đoạn hội thoại.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)