Ai đang làm gì?

Part 1 - Photo 8 - Tập nghe âm giống nhau (b) Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  5
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chọn ra câu mà bạn nghe thấy trước (đánh dấu vào A hoặc B).

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)