Ai đang làm gì?

Part 1 - Photo 3 - Tập nghe giới từ Duration: 0 munites (1 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  1
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đây không phải là bài tập lựa chọn, mà là bài tập điền từ. Bạn hãy lấy một miếng giấy và điền ở ngoài. Xong rồi bạn nhấn nút “Hoàn thành” để xem đáp án.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)