Ai đang làm gì?

Part 1 - Photo 2 - Tập nghe giới từ Duration: 0 munites (1 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  1
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Bạn hãy lấy một tờ giấy và điền bên ngoài. Xong rồi nhấn nút "Hoàn thành" để xem đáp án.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)