Part 1 - Photo 2 - Tập nghe âm giống nhau (a)

Ai đang làm gì?

Part 1 - Photo 2 - Tập nghe âm giống nhau (a) Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  5
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chọn ra từ/cụm từ mà bạn nghe thấy đầu tiên (đánh dấu vào A hoặc B).

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)