Ai đang làm gì?

Part 1 - Luyện tập chiến lược (Trung cấp) Duration: 0 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Trong bài tập này, các lựa chọn trả lời cho mỗi bức ảnh được tăng dần lên từ hai cho tới bốn. Bạn hãy chọn ra lời miêu tả sát thực nhất với bức ảnh.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)