Ai đang làm gì?

Ôn tập Part 1 (Trung cấp) Duration: 0 munites (8 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  8
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Sử dụng những chiến lược mà bạn đã học trong bài giảng. Nghe rồi đánh dấu vào lời miêu tả nào sát thực nhất với bức ảnh.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)