Ai đang làm gì?

Ôn tập chiến lược Part 6 (Trung cấp) Duration: 0 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Vận dụng những chiến lược về mỗi chủ điểm ngữ pháp mà bạn đã học trong Part 6, hãy chọn ra từ/cụm từ đúng để điền vào chỗ trống.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)