Ai đang làm gì?

Luyện tập với nhiều nội dung Talks khác nhau Duration: 0 munites (36 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  36
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bạn sẽ nghe 2 bài nói chuyện cho mỗi chủ đề. Sau đó hãy trả lời 3 câu hỏi về mỗi bài nghe.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)