Ai đang làm gì?

Luyện tập: Thư tín thương mại - 3 Duration: 30 munites (17 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  17
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Hãy vận dụng những chỉ dẫn trong bài giảng để trả lời đúng câu hỏi thuộc những đoạn văn đơn sau đây.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)