Ai đang làm gì?

Luyện tập: Thư tín thương mại - 2 Duration: 28 munites (28 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  28
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Phần bài tập này có 9 bài đọc hiểu đoạn văn đơn. Chúc các bạn làm bài tốt!

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)