Ai đang làm gì?

Luyện tập: Quảng cáo - 2 Duration: 0 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc những đoạn văn dưới đây rồi tìm câu trả lời đúng cho các câu hỏi. Bạn hãy chú ý giới hạn thời gian khi làm bài.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)