Ai đang làm gì?

Luyện tập Part 7 - Bài 12 Duration: 30 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  15
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
The questions in this part of the test are based on a variety of reading material, such as notices, letters, newspaper and magazine articles, and advertisements. You are to choose the ONE best answer, (A), (B), (C), or (D), to each question. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Answer all questions following a passage on the basis of what is stated or implied in that passage.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)