Ai đang làm gì?

Luyện tập: Những dạng so sánh của tính từ Duration: 7 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đánh dấu vào lựa chọn đúng để hoàn thành câu.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)