Ai đang làm gì?

Luyện tập: Mẫu đơn và biểu đồ Duration: 7 munites (9 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  9
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc những mẫu đơn hoặc biểu đồ dưới đây rồi chọn những đáp án đúng cho các câu hỏi.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)