Ai đang làm gì?

Luyện tập củng cố Part 1 - Bài số 5 Duration: 0 munites (20 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  20
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements. Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your answer sheet. (Chỉ dẫn: Trong bài thi, bạn sẽ nhìn thấy một bức ảnh. Qua đĩa nghe, bạn sẽ nghe 4 lời phát biểu. Hãy chọn ra lời phát biểu sát thực nhất với bức ảnh và đánh dấu vào hình oval tương ứng trong tờ trả lời.)

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)