Ai đang làm gì?

Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho Where Duration: 0 munites (20 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  20
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bạn sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Sau mỗi đoạn hội thoại có 2 câu hỏi, bạn hãy cố gắng nghe để chọn câu trả lời đúng.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)