Ai đang làm gì?

Luyện tập chiến lược: Thời tiết Duration: 0 munites (9 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  9
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bạn sẽ nghe ba đoạn thông báo về thời tiết. Chúng không được lặp lại. Dưới đây bạn sẽ thấy 3 câu hỏi về mỗi đoạn thông báo. Hãy trả lời các câu hỏi sau khi bạn nghe đoạn thông báo.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)