Ai đang làm gì?

LUYỆN TẬP CHIẾN LƯỢC - Single Passages Duration: 16 munites (20 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  20
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
CHỈ DẪN: Hãy đọc những đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Sử dụng những chiến lược mà bạn đã học. Khi bạn làm xong, hãy xem lại những câu hỏi một lần nữa và xác định kiểu câu hỏi. Hãy viết ra xem chúng là câu hỏi về đại ý, câu hỏi về chi tiết, câu hỏi đòi hỏi sự suy luận, hay câu hỏi về từ vựng.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)