Ai đang làm gì?

Luyện tập chiến lược: Quảng cáo Duration: 0 munites (9 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  9
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bạn sẽ nghe ba đoạn quảng cáo. Chúng không được lặp lại. Dưới đây bạn sẽ thấy 3 câu hỏi về mỗi đoạn quảng cáo. Hãy trả lời các câu hỏi sau khi bạn nghe đoạn quảng cáo.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)