Ai đang làm gì?

Luyện tập chiến lược đọc bảng biểu 1 Duration: 5 munites (6 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  6
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Qua bài tập, bạn sẽ thực hành những chiến lược đã được nêu ra trong bài giảng.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)