Ai đang làm gì?

Luyện tập chiến lược - bài 3 Duration: 30 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
In Part VI you will read four passages of text, such as an article, a letter, a form and an e-mail. In each reading passage there will be three blanks to fill in. You will read four possible choices for each blank. You should read the entire passage to make sure you choose the correct choice in context.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)