Ai đang làm gì?

LUYỆN TẬP CHIẾN LƯỢC Duration: 0 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  15
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Hãy nghe các đoạn hội thoại. Bạn sẽ trả lời ba câu hỏi về mỗi đoạn hội thoại. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Bạn có thể nghe lại và xem mình có nhận ra được là những lựa chọn trả lời đã cố tình làm bạn nhầm lẫn như thế nào.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)