Luyện tập: Cặp đoạn văn (Nâng cao) - Bài số 2

Ai đang làm gì?

Luyện tập: Cặp đoạn văn (Nâng cao) - Bài số 2 Duration: 15 munites (20 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  20
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Hãy sử dụng những chiến lược đã học qua các bài giảng để làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Chú ý thời gian.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)