Ai đang làm gì?

Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 3 - Bài số 6 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đạt thì đừng xem đáp án ngay mà hãy làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì thôi. Sử dụng những chiến lược bạn đã học qua các bài giảng để làm bài tốt.Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)