Ai đang làm gì?

Khóa Trung cấp - Luyện tập củng cố Part 2 - Bài số 3 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: You will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter (A), (B), or (C) on your answer sheet.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)