Ai đang làm gì?

Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 8 Duration: 20 munites (18 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  18
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Trong phần này, bạn sẽ đọc những bài đọc kiểu như bài báo, thư tín, quảng cáo... Mỗi bài đọc có vài câu hỏi kèm theo. Bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) khi làm bài. Thời gian: 20 phút.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)