Ai đang làm gì?

Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 5 Duration: 9 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bài tập được thiết kế giống như trong Part VI của đề thi TOEIC thật. Bạn cần cố gắng làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đạt thì đừng xem đáp án ngay mà hãy làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì thôi. (Thời gian: 9 phút).

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)