Ai đang làm gì?

Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 4 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: On the compact disc, you will hear a short converstation. In your test book, you will see a question and four possible answers. Choose the best answer to the question and fill in the corresponding oval on your answer sheet.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)