Ai đang làm gì?

Bài tập ôn tập Part 4 Duration: 0 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  15
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Nghe các bài nói chuyện và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Có ba câu hỏi về mỗi bài nói chuyện.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)